Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
01/05/2025THCS TRỊNH HOÀI ĐỨCDỰ THẢO SƠ KẾT THÁNG 04/2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 05/2024 Tải về
01/04/2024THCS TRỊNH HOÀI ĐỨCDỰ THẢO SƠ KẾT CHUYÊN MÔN THÁNG 03/2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2024 Tải về
01/04/2024THCS TRỊNH HOÀI ĐỨCDỰ THẢO SƠ KẾT THÁNG 03/2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2024 Tải về
01/03/2024THCS TRỊNH HOÀI ĐỨCDỰ THẢO SƠ KẾT CHUYÊN MÔN THÁNG 02 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 03/2024 Tải về
01/03/2024THCS TRỊNH HOÀI ĐỨCDỰ THẢO SƠ KẾT THÁNG 02 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 03/2024 Tải về
01/02/2024THCS TRỊNH HOÀI ĐỨCDỰ THẢO SƠ KẾT THÁNG 01 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 02/2024 Tải về
01/01/2024THCS TRỊNH HOÀI ĐỨCDỰ THẢO SƠ KẾT CHUYÊN MÔN THÁNG 12 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 01/2024 Tải về
01/01/2024THCS TRỊNH HOÀI ĐỨCDỰ THẢO SƠ KẾT THÁNG 12 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 01/2024 Tải về
01/11/2023THCS TRỊNH HOÀI ĐỨCDỰ THẢO SƠ KẾT CHUYÊN MÔN THÁNG 11 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 12/2023 Tải về
01/11/2023THCS TRỊNH HOÀI ĐỨCDỰ THẢO SƠ KẾT THÁNG 11 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 12/2023 Tải về
01/10/2023THCS TRỊNH HOÀI ĐỨCDỰ THẢO SƠ KẾT CHUYÊN MÔN THÁNG 10 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 11.2023 Tải về
01/10/2023THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC01-DỰ THẢO SƠ KẾT THÁNG 10 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 11.2023 Tải về
01/09/2023TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨCDỰ THẢO SƠ KẾT CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2023 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2023 Tải về
SK67-KH801/08/2023TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨCDỰ THẢO SƠ KẾT THÁNG 6, 7 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 8/2023 Tải về