Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
16/10/2023Trường THCS Trịnh Hoài ĐứcBien ban xu li ki luat HS - GVCN Tải về
Trường THCS Trịnh Hoài ĐứcBien ban xu li ki luat Tải về
Mau don xin nghỉ hop Tải về
Danh sách Hội khuyến học Tải về
29/08/2023Trường THCS Trịnh Hoài ĐứcGiấy giới thiệu công tác Tải về
29/08/2023Trường THCS Trịnh Hoài ĐứcĐơn xin học lại (dành cho HS lưu ban) Tải về
28/08/2023Trường THCS Trịnh Hoài ĐứcĐơn xin nghỉ hộ sản Tải về
28/08/2023Trường THCS Trịnh Hoài ĐứcĐơn xin nghỉ học - HS Tải về
28/08/2023Trường THCS Trịnh Hoài ĐứcMẫu đổi coi kiểm tra Tải về
28/08/2023Trường THCS Trịnh Hoài ĐứcĐơn xin phép nghỉ - GV (Việc riêng) Tải về
28/08/2023Trường THCS Trịnh Hoài ĐứcĐơn xin nghỉ phép (BHXH) Tải về
THCS Trịnh Hoài ĐứcMẫu Cam kết đảm bảo ATGT đối với PH, HS Tải về
24/08/2023THCS Trịnh Hoài ĐứcMẫu thống kê HS Khuyết tật - Dân tộc - Chính sách - Khó khăn Tải về
24/08/2023THCS Trịnh Hoài ĐứcSơ yếu lí lịch HS Tải về