TỔ

Họ và tên

Trình độ- Chuyên ngành

Phân công dạy môn

Chức vụ

VĂN PHÒNG

1 Đỗ Minh Thành ĐHSP-Toán Phụ trách chung Hiệu trưởng
2 Lê Thị Kim Loan ĐH Kế toán Kế toán NV-Tổ trưởng
3 Trầm Thị Mỹ Linh Không đào tạo Văn thư NV-Tổ phó
4 Nguyễn Thị Anh Thư ĐHSP Ngữ văn TPT Đội GV TPT Đội
5 Nguyễn Thị Huỳnh Trâm THCN-Y đa khoa Phụ trách Y tế trường học Nhân viên
6 Ri Tuấn Không đào tạo Bảo vệ Nhân viên
7 Danh Thị Thu Không đào tạo Phục vụ Nhân viên

NGỮ VĂN

1 Nguyễn Thị Thương ĐHSP-Ngữ văn Dạy lớp môn Văn 8,9 GV-Tổ trưởng
2 Trương Thị Bích Thủy ĐHSP-Ngữ văn Dạy lớp môn Văn 8,9 GV-Tổ phó
3 Bồ Thanh ĐHSP-Ngữ văn Dạy lớp môn Văn 6,9 Giáo viên
4 Tăng Kim Phượng CĐSP-Ngữ văn Dạy lớp môn Văn 7,8 Giáo viên
5 Đặng Minh Anh Dũng CĐSP-Ngữ văn Dạy lớp môn Văn 6 Giáo viên
6 Hồ Thị Tâm ĐHSP-Ngữ văn Dạy lớp môn Văn 7,8 Giáo viên
7 Ngô Thị Hồng Ngát ĐHSP-Ngữ văn Dạy lớp môn Văn 7,9 Giáo viên
8 Nguyễn Thị Bình ĐHSP-Ngữ văn Dạy lớp Văn 6; C.Nghệ 6 Giáo viên
9 Phạm Thị Cẩm Ngân ĐHSP-Ngữ văn Dạy lớp môn Văn 8,9 Giáo viên
10 Nguyễn Thị Ngọc Quý ĐHSP-Ngữ văn Dạy lớp môn Văn 7,8 Giáo viên
11 Nguyễn Thị Diệu Hiền ĐHSP-Ngữ văn Dạy lớp môn Văn 6,7 Giáo viên
12 Lương Thị Hải Yến ĐHSP-Ngữ văn Dạy lớp môn Văn 7,8 Giáo viên
13 Nguyễn Yến Nhi ĐHSP-Ngữ văn Dạy lớp môn Văn 6,8 Giáo viên
14 Võ Thị Vân Anh CĐSP-Ngữ văn Dạy lớp môn Văn 7,9 Giáo viên
15 Mai Thị Thúy ĐHSP-Ngữ văn Dạy lớp môn Văn 6,7 Giáo viên
16 Phạm Thị Nga ĐHSP-Ngữ văn Dạy lớp môn Văn 6,7 Giáo viên

SỬ-ĐỊA-GIÁO DỤC CÔNG DÂN

1 Nguyễn  Văn Thăng Thạc sĩ-Sử Dạy lớp môn Sử 8,9 GV-Tổ trưởng
2 Từ Thị Mỹ Linh ĐHSP-Địa Lý Dạy lớp môn Địa 8,9 GV-Tổ phó
3 Võ Thị Thu ĐHSP-GDCD Dạy lớp môn GDCD 8,9 GV-Tổ phó
4 Phạm Nguyễn Thùy Trang ĐHSP-Lịch sử Dạy lớp môn Sử 8,9 Giáo viên
5 Phạm Thị Hằng ĐHSP-Lịch sử Dạy lớp môn Sử 7,8 Giáo viên
6 Khúc Thị Thùy Linh ĐHSP-Lịch sử Dạy lớp môn Sử 6,7 Giáo viên
7 Nguyễn Thị Huyền My ĐHSP-Lịch sử Dạy lớp môn Sử 6,7 Giáo viên
8 Lê Thị Xuân Mỹ ĐHSP-Lịch sử Dạy lớp môn Sử 6,8 Giáo viên
9 Nguyễn Thị Ngọc Hải ĐHSP-Địa Lý Dạy lớp môn Địa 7,9 Giáo viên
10 Nguyễn Thị Hường ĐHSP-Địa Lý Dạy lớp môn Địa 7,9 Giáo viên
11 Phạm Thị Thanh Thương CĐSP- Địa lý Dạy lớp môn Địa 6,8 Giáo viên
12 Nguyễn Ngọc Lan Thanh CĐSP- Địa lý Dạy lớp môn Địa 6,7 Giáo viên
13 Nguyễn Thị Kim Khánh ĐHSP-Địa Lý Dạy lớp môn Địa 6,7 Giáo viên
14 Trần Thị Trúc Ngân ĐHSP-GDCD Dạy lớp môn GDCD 6,8 Giáo viên
15 Nguyễn Thị Hồng Quyên ĐHSP-GDCD Dạy lớp môn GDCD 6,7 Giáo viên
16 Nguyễn Thị Như Thùy ĐHSP-GDCD Dạy lớp môn GDCD 6,7 Giáo viên
17 Nguyễn Thanh Lâm ĐHSP-Lịch sử Phụ trách Thư viện Giáo viên

TIẾNG ANH

1 Lý Thị Ngọc Điệp CĐSP- Anh-Nga Dạy lớp tiếng Anh 6,9 GV-Tổ trưởng
2 Văn Thị Mỹ ĐHSP-Tiếng Anh P.trách C.môn- TC Anh 8 Phó H.trưởng
3 Đặng Tuấn Hạnh ĐHSP-Tiếng Anh Dạy lớp tiếng Anh 8,9 GV-Tổ phó
4 Trần Huỳnh Minh Trang CĐSP-Tiếng Anh Dạy lớp tiếng Anh 6,7 Giáo viên
5 Đặng Thị Hồng Lệ CĐSP-Tiếng Anh Dạy lớp tiếng Anh 6,7 Giáo viên
6 Trần Thị Mỹ Linh ĐHSP-Tiếng Anh Dạy lớp tiếng Anh 9,7 Giáo viên
7 Phan Thái Thanh Linh ĐHSP-Tiếng Anh Dạy lớp tiếng Anh 8,9 Giáo viên
8 Trần Thị Ngọc Thu Th.sĩ-Tiếng Anh Dạy lớp tiếng Anh 7,8 Giáo viên
9 Nguyễn Ngọc ĐHSP-Tiếng Anh Dạy lớp tiếng Anh 8,9 Giáo viên
10 Đỗ Thị Kim Hiền ĐHSP-Tiếng Anh Dạy lớp tiếng Anh 6,7 Giáo viên
11 Lâm Thị Bích Liên ĐHSP-Tiếng Anh Dạy lớp tiếng Anh 8,9 Giáo viên
12 Trương Đinh Ngọc Bích ĐHSP-Tiếng Anh Dạy lớp tiếng Anh 6,9 Giáo viên
13 Nguyễn Thị Minh Trang ĐHSP-Tiếng Anh Dạy lớp tiếng Anh 7,9 Giáo viên
14 Nguyễn Thị Hồng Thanh ĐHSP-Tiếng Anh Dạy lớp tiếng Anh 6,8 Giáo viên

TOÁN-TIN

1 Nguyễn Thị Minh Huyền ĐHSP-Toán Dạy lớp môn Toán 8,9 GV-Tổ trưởng
2 Huỳnh Ngọc Phượng ĐHSP-Toán Dạy Toán 8,9 -Tin 7 GV-Tổ phó
3 Phạm Thị Thắm CĐSP-Tin học Dạy lớp Tin học 8,9 GV-Tổ phó
4 Trần Quang Tín ĐHSP-Toán Dạy lớp môn Toán 8,9 Giáo viên
5 Nguyễn Phi Thảo ĐHSP-Toán Dạy Toán 7,9-Tin 6 Giáo viên
6 Lê Hữu Tài ĐHSP-Toán Dạy lớp môn Toán 8,9 Giáo viên
7 Nguyễn Thị Tường Vân ĐHSP-Toán Dạy lớp môn Toán 7,8 Giáo viên
8 Phan Thị Thúy Vy CĐSP-Toán Dạy lớp môn Toán 6,7 Giáo viên
9 Đặng Thị Ngọc Mỹ ĐHSP-Toán Dạy lớp môn Toán 8,9 Giáo viên
10 Phan Thị Hồng ĐHSP-Toán Dạy Toán 6,7-Tin 7 Giáo viên
11 Phan Thị Bạch Tuyết CĐSP-Toán tin Dạy Toán 6,7-Tin 6 Giáo viên
12 Nguyễn Minh Nga ĐHSP-Toán Dạy Toán 7,8-Tin 7 Giáo viên
13 Trần Thị Mỹ Linh ĐHSP-Toán Dạy Toán 7,8-Tin 6 Giáo viên
14 Đặng Minh Quốc ĐHSP-Toán Dạy lớp môn Toán 6 Giáo viên
15 Nguyễn Thị Thanh Thúy CĐSP-Toán Dạy lớp môn Toán 6,7 Giáo viên
16 Nguyễn Thị Thanh Loan CĐSP-Toán Dạy lớp môn Toán 6,7 Giáo viên
17 Trần Ngọc Bảo Châu CĐSP-Toán Dạy lớp môn Toán 6,7 Giáo viên
18 Trần Quang Thái CĐSP-Toán Dạy lớp môn Toán 6,7 Giáo viên
19 Nguyễn Thị Ngọc Bích Thương CĐ-CNTT Dạy lớp Tin học 8,9 Giáo viên
20 Nguyễn Chí Công ĐHSP-Tin học Dạy lớp Tin học 7,8 Giáo viên
21 Đặng Thị Kiều ĐHSP-Tin học Dạy lớp Tin học 8,9 Giáo viên
22 Lê  Mỹ Hạnh CĐSP-Toán tin Phụ trách phòng vi tính Giáo viên

LÝ-CÔNG NGHỆ

1 Phạm Văn Long ĐHSP-Lý P.trách C.môn- Lý 8 Phó H.trưởng
2 Phan Thị Như Huệ ĐHSP-Lý Dạy lớp Lý 7,9 GV-Tổ trưởng
3 Nguyễn Thị Bạch Tuyết ĐHSP-Lý Dạy lớp Lý 6,9 GV-Tổ phó
4 Nguyễn Tấn Hòa ĐHSP-Lý Dạy lớp Lý 6,7, CNghệ 8 Giáo viên
5 Nguyễn Tấn Quân ĐHSP-Lý Dạy lớp Lý 8,9 Giáo viên
6 Đặng Thị Thùy Linh ĐHSP-Lý Dạy lớp Lý 8+ CNghệ 8 Giáo viên
7 Vương Thúy Hằng ĐHSP-Lý Dạy lớp Lý 6+CNghệ 8 Giáo viên
8 Lê Thị Thu Hiền ĐHSP-KTNN Dạy lớp C.Nghệ 6,7 Giáo viên
9 Phạm Đức Thịnh ĐHSPKT-Điện lạnh Dạy lớp C.Nghệ 8,9 Giáo viên
10 Bùi Phượng Vỹ CĐSP- Lý Dạy lớp Lý 7, C.Nghệ 8 Giáo viên

HÓA-SINH

1 Nguyễn Thị Ánh Tuyết ĐHSP-Hóa Dạy lớp môn Hóa 8,9 GV-Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Phi Phụng ĐHSP-Sinh Dạy lớp môn Sinh 7,9 GV-Tổ phó
3 Trương Lệ Ngọc ĐHSP-Hóa Dạy lớp môn Hóa 8,9 Giáo viên
4 Lê Thị Nguyệt Nga ĐHSP-Hóa Dạy lớp môn Hóa 8,9 Giáo viên
5 Nguyễn Thị Hồng Nhung ĐHSP-Hóa Dạy lớp Hóa 8, CN 7 Giáo viên
6 Nguyễn Thị Nghĩa ĐHSP-Hóa Dạy lớp Hóa 8, CN 7 Giáo viên
7 Cao Thiên Phúc ĐH-Hóa Dạy lớp Hóa 8, CN 7 Giáo viên
8 Lưu Thị Mùi ĐHSP-Sinh Dạy lớp môn Sinh 7,8 Giáo viên
9 Nguyễn Hồng Phụng ĐHSP-Sinh Dạy lớp môn Sinh 6,8 Giáo viên
10 Nguyễn Phúc Hậu ĐHSP-Sinh Dạy lớp môn Sinh 8,9 Giáo viên
11 Nguyễn Thị Lệ Huyền CĐSP-Sinh Dạy lớp môn Sinh 7,9 Giáo viên
12 Nguyễn Thị Cẩm Nhung CĐSP-Sinh Phụ trách Thiết bị Giáo viên
13 Dương Thúy Nga CĐ-KTCN Phụ trách phòng Hóa Giáo viên
14 Đào Thị Hồng CĐSP-Sinh Dạy lớp môn Sinh 6,7 Giáo viên
15 Lê Văn Thường CĐSP-Sinh Dạy lớp môn Sinh 6,7 Giáo viên
16 Đặng Thị Thu Thảo CĐSP-Sinh Dạy lớp môn Sinh 6,7 Giáo viên
17 Lê Thị Phương Thùy ĐHSP-Sinh Dạy lớp môn Sinh 6,8 Giáo viên

THỂ DỤC-NHẠC-HỌA

1 Nguyễn Quốc Dũng ĐHSP-GDTC Dạy Thể dục lớp 6,9 GV-Tổ trưởng
2 Hoàng Thị Dương ĐHSP-AN Dạy Âm nhạc lớp 6,8,9 GV-Tổ phó
3 Lê Hữu Danh SPCT Dạy Thể dục lớp 9 Giáo viên
4 Bùi Thị Tuyền Ngân ĐHSP-GDTC Dạy Thể dục lớp 6,7 Giáo viên
5 Phan Nguyễn Đình Nhân ĐHSP-GDTC Dạy Thể dục lớp 8 Giáo viên
6 Nguyễn Thị Nhâm ĐHSP-GDTC Dạy Thể dục lớp 6,7 Giáo viên
7 Lê Công Thái ĐHSP-GDTC Dạy Thể dục lớp 8,9 Giáo viên
8 Huỳnh Tây Đông ĐHSP-GDTC Dạy Thể dục lớp 7,8 Giáo viên
9 Đoàn Việt Phương CĐSP-GDTC Dạy Thể dục lớp 6,7 Giáo viên
10 Đỗ Thành Trúc ĐHSP-MT Dạy Mỹ thuật 6,8,9 Giáo viên
11 Nguyễn Huỳnh Thảo Vân ĐHSP-MT Dạy Mỹ thuật 6,7,9 Giáo viên
12 Nguyễn Thạch Lam ĐHSP-AN Dạy Âm nhạc 6,7,9

Giáo viên

 

Tổng cộng: 115 CBGVNV

Lý lịch trích ngang 2018-2019