Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
396/PGDĐT-TCCB07/09/2020Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnRà soát danh sách viên chức đang xếp ngạch lương giáo viên chưa đạt chuẩn Tải về
395/PGDĐT07/09/2020Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnBáo cáo số liệu dạy bơi cho học sinh giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
01/HD-PGDĐT19/08/2020Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnThực hiện khung thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông Tải về
200/PGDĐT13/08/2020Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnTiếp tục triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống Tải về
187/PGDĐT05/08/2020Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnHưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2020 Tải về
07/KHLT/PGDĐT-TĐ15/03/2022PGĐT-Thành Đoàn TP Thuận AnKế hoạch hội thi tin học trẻ 2021-2022 Tải về