Trường THCS Trịnh Hoài Đức nằm trên địa bàn khu phố Thạnh Bình, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương với diện tích 17.894 m2.

Điện thoại: 0274-3746375

Email: thcs-trinhhoaiduc@ta.sgdbinhduong.edu.vn.

Trang thông tin điện tử: http://violet.vn/thcs-trinhhoaiduc-binhduong/http://thcstrinhhoaiduc.pgdtpthuanan.edu.vn

Trường THCS Trịnh Hoài Đức được thành lập từ việc tổ chức lại trường THPT Trịnh Hoài Đức và trường THPT Bán công An Thạnh theo Quyết định số 17/2005/QĐ – UBND ngày 24/1/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Đến ngày 18/02/2005 UBND huyện Thuận An (nay là thị xã Thuận An) ra Quyết định số 206/QĐ.CT về việc thành lập trường THCS Trịnh Hoài Đức. Trường có trụ sở chính đặt tại nơi trường THPT Bán công An Thạnh trước đây thuộc khu phố Thạnh Bình, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Năm 2012, trường khởi công xây dựng giai đoạn 1 gồm nhà đa năng, khối phòng bộ môn và một số hạng mục khác, kinh phí 35,7 tỷ đồng. Đến năm 2014 trường được bàn giao công trình xây dựng trường giai đoạn 2 gồm khối hành chánh quản trị, khối phòng học và một số hạng mục phụ trợ, hạ tấng kỹ thuật khác với tổng vốn đầu tư 54,2 tỷ đồng. Đến tháng 01 năm 2018, khởi công giai đoạn 3 gồm 4 tầng với 20 phòng học theo quy cách mới trên nền đất dự phòng trước đó, tổng kinh phí 33,4 tỷ đồng và đưa vào sử dụng tứ 11/2018.

10562760_1497083203871008_1928999994312665623_o
42913042_2217286975183957_5158237726583029760_n
42984843_2217287065183948_6846773787946385408_n
43126125_2217287031850618_7890692883756351488_n
43127780_2217286998517288_8994091564309413888_n
Khuôn viên trường