CHI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC 2018-2019

1 Đỗ Thành Trúc Chủ Tịch Giáo viên
2 Nguyễn Thị Huỳnh Trâm Phó chủ tịch NV y tế
3 Nguyễn Thị Anh Thư Thành viên GV TPT Đội
4 Nguyễn Thanh Lâm Thành viên GV thư viện
5 Trần Thị Mỹ Linh Thành viên NV văn thư