Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Trường THCS Trịnh Hoài ĐứcBiểu công khai cuối HK1 năm học 2020-2021 Tải về
THCS Trịnh Hoài ĐứcBiểu công khai 2020-2021 - Đầu năm Tải về
THCS Trịnh Hoài Đức3 công khai Tải về