1.Cách xuất lý lịch học sinh

2.Cách xuất báo cáo nề nếp học sinh

3.Hướng dẫn cập nhật thông tin cá nhân trên Vnedu

4.Cách nhập và xuất lịch báo giảng tự động trên Vnedu chỉ trong 3 bước

5.Cách đưa giáo án – ký duyệt giáo án trên Vnedu

6. Hướng dẫn nhập điểm thi theo phòng trên VnEdu

7. Hướng dẫn tạo thư mời họp PHHS cho cả lớp nhanh nhất