1/ MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 6:
Chủ đề 4

2/ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 6:

Chủ đề 7: TÌM HIỂU NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở VIỆT NAM

Các em tìm hiểu một số ngành nghề truyền thống ở Việt Nam qua video giới thiệu sau:

3/ THỂ DỤC 6:
4/ LỊCH SỬ ĐỊA LÍ 6:

Bài 18-20