1.CHỦ ĐỀ 1. ƯỚC MƠ HỒNG (THÁNG 9)

Mời các em nghe và học hát

Hoặc Links  http://https://youtu.be/dTnSEpvs9W4

Yêu cầu: Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài hát

TẢI NỘI DUNG BÀI HỌC Ở ĐÂY AM NHAC 8_Chu de 1_CTST

2.CHỦ ĐỀ 2. NGÔI NHÀ CỦA CHÚNG TA (THÁNG 10)

Mời các em nghe và học hát

Hoặc Link https://youtu.be/qKulTOuISrk

Yêu cầu: Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài hátbiết biểu diễn bài hát với các hình thức khác nhau

TẢI NỘI DUNG BÀI HỌC Ở ĐÂY AM NHAC 8_Chu de 2_CTST

CHỦ ĐỀ 3: TRÁI TIM NGƯỜI THẦY –  BÀI HÁT: CON ĐÒ THỜI GIAN (THÁNG 11)

Mời các em nghe và hát theo

Hoặc https://youtu.be/UYBNbCCIOgs

NỘI DUNG BÀI HỌC AM NHAC 8_CD3_CTST