Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
113/PGDĐT-TCTB13/05/2020Bộ GD&ĐT113-Hướng dẫn đánh giá xếp loại CB, CC, VC chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GV 2019-2020 Tải về
01/10/2018Bộ GD&ĐT3-BIỂU MẪU TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ HT,PHT - THĐ Tải về
01/10/2018Bộ GD&ĐT2-BIỂU MẪU LẤY Ý KIẾN GV, NV cho HT,PHT - THĐ Tải về
PGD&ĐT THUẬN ANMẫu đánh giá cán bộ công chức viên chức 2019-2020 Tải về
PGD&ĐT THUẬN AN03a-MẪU_DG&PL NHÂN VIÊN_NĂM_2020 Tải về
Phiếu bổ sung lý lịch CBCCVC 2020 Tải về
PGD&ĐT THUẬN AN03-MẪU_DG&PL VIÊN CHỨC_NĂM_2020 Tải về
20/07/2018Bộ GD&ĐTTHÔNG TƯ-CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHUẨN HT Tải về
22/08/2018Bộ GD&ĐTTHÔNG TƯ-CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHUẨN GV Tải về
PGD&ĐT THUẬN ANBIỂU MẪU 05-Trường tổng hợp_gv Tải về
01/10/2018Bộ GD&ĐTBIỂU MẪU 04- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá của Hiệu trưởng_gv Tải về
01/10/2018Bộ GD&ĐTBIỂU MẪU 03-Bảng tổng hợp kết quả đánh giá của tổ chuyên môn_gv Tải về
01/10/2018Bộ GD&ĐTBIỂU MẪU 02- Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn_gv Tải về
01/10/2018Bộ GD&ĐTBIỂU MẪU 1- Phiếu tự đánh giá gv Tải về