Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
KH-THCSTHĐ01/07/2019THCS TRỊNH HOÀI ĐỨCKế hoạch - chiến lượt phát triển thcs Trịnh Hoài Đức giai đoạn 2016-2020 Tải về
BC- THCSTHĐ01/07/2018THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC1-Báo cáo rà soát bổ sung chiến lượt phát triển giao đoạn 2016-2020 (17-18) Tải về
BC- THCSTHĐ01/07/2019THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC2-Báo cáo rà soát bổ sung chiến lượt phát triển giao đoạn 2016-2020 (18-19) Tải về
BC- THCSTHĐ01/07/2020THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC3-Báo cáo rà soát bổ sung chiến lượt phát triển giao đoạn 2016-2020 (19-20) Tải về