Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
64/PGDĐTPGDĐT TP THUẬN ANKế hoạch kiểm tra đầu vào lớp 6 tạo nguồn, tiếng anh tăng cường năm học 2023-2024 Tải về
80/PGDĐT-THCSPGDĐT TP THUẬN ANHướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024 Tải về