LIÊN ĐỘI THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ ( 07/5/1954 – 17/5/2024)

LIÊN ĐỘI THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ ( 07/5/1954 – 17/5/2024)
Căn cứ kế hoạch số: 04 – KH/HĐĐ ngày 22 tháng 1 năm 2024 của Hội đồng Đội Thành phố Thuận An về việc triên khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024);
Căn cứ kế hoạch: 19 /KH/LT – ĐTN-PGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố Thuận An về việc triên khai cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”
Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2024, Liên đội THCS Trịnh Hoài Đức triển khai trao tặng bản đồ Việt Nam đến tất cả các chi đội. Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” nhằm giáo dục lòng yêu nước, tự hào về toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt Nam nói chung, đoàn viên, thanh thiếu nhi nói riêng. Qua đó vừa trang bị, củng cố thêm kiến thức cho thanh thiếu nhi về chủ quyền lãnh thổ quốc gia vừa góp phần quan trọng vào việc giáo dục lòng yêu nước, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ Việt Nam. Liên đội trường THCS Trịnh Hoài Đức đã phát động hưởng ứng cuộc vận động, treo 50 tấm bản đồ Việt Nam tại các lớp học.
Bên cạnh đó, ngày 03/5/2024, Liên đội cũng đã tổ chức tuyên truyền chủ quyền biển đảo đến tất cả các chi đội. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến những cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông; những văn bản pháp lý về biển, đảo Việt Nam đã ký với các nước láng giềng, các nước có liên quan; tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần bảo vệ gìn giữ môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia có biển.
Công tác tuyên truyền sẽ giúp học sinh hiểu hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng cũng như tiềm năng của biển, đảo; đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chiến lược biển, đảo trong tình hình mới, qua đó, có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

IMG_20240508_161055 IMG_20240508_161052 IMG_20240508_161059 IMG_20240508_161057 IMG_20240508_161101IMG_20240508_161042 IMG_20240508_161047 IMG_20240508_161043 IMG_20240508_161051 IMG_20240508_161049IMG_20240508_161037 IMG_20240508_161040