LIÊN ĐỘI THCS TRINH HOÀI ĐỨC TỔ CHỨC
HOẠT ĐỘNG GIỜ RA CHƠI TRẢI NGHIỆM, SÁNG TẠO
Nhằm tạo tạo sân chơi bổ ích và lành mạnh, giúp các em đội viên, nhi đồng có thời gian vui chơi, tham gia các hoạt động vào giờ ra chơi, qua đó phát huy được tinh thần đoàn kết, tính chủ động sáng tạo trong năm học 2023-2024
Thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giúp các em đội viên, nhi đồng phát triển năng lực sáng tạo, tự trau dồi kiến thức, hình thành các kĩ năng, giá trị, phẩm chất và nâng cao năng lực của bản thân qua các giờ ra chơi.
Thông qua hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo nhằm định hướng, tạo điều kiện cho học sinh quan sát, suy nghĩ và tham gia các hoạt động thực tiễn, qua đó tổ chức khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho các em tìm ra những mới, sáng tạo và những gì đã trải qua trong thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành ý thức, phẩm chất, kĩ năng sống và năng lực cho học sinh.

IMG_20240513_145210 IMG_20240513_145209 IMG_20240513_145205 IMG_20240513_145204 IMG_20240513_145207IMG_20240513_145155 IMG_20240513_145159 IMG_20240513_145157 IMG_20240513_145202 IMG_20240513_145200IMG_20240513_145152 IMG_20240513_145154 IMG_20240513_145146 IMG_20240513_145150 IMG_20240513_145148IMG_20240513_145140 IMG_20240513_145138 IMG_20240513_145142

Trả lời